Kategorier
Bybloggen

På turné i Ukraina: Lokaldemokrati med en bismak

«Åpenhet, tilgjengelighet og demokrati er viktigst for oss», erklærer Kryvyj Rihs ordfører Jurij Vilkul på et arrangement i byens rådhus. Vi skal legge fram resultatene fra en ny lokaldemokratiundersøkelse gjennomført i Ukraina av NIBR i samarbeid med KS og lokale partnere. Kryvyj Rih er en industribastion i Dnepropetrovsk-regionen i den østlige delen av landet. Dette […]

«Åpenhet, tilgjengelighet og demokrati er viktigst for oss», erklærer Kryvyj Rihs ordfører Jurij Vilkul på et arrangement i byens rådhus. Vi skal legge fram resultatene fra en ny lokaldemokratiundersøkelse gjennomført i Ukraina av NIBR i samarbeid med KS og lokale partnere.

Forsker Aadne Aasland, NIBR, OsloMet

Kryvyj Rih er en industribastion i Dnepropetrovsk-regionen i den østlige delen av landet. Dette er en by der Regionpartiet ledet av den styrtede president Janukovitsj tradisjonelt har stått sterkt. I salen sitter representanter for byens folkevalgte, administrasjonen, sivilsamfunn og lokal presse.

Sammenlignet med de 20 andre byene som deltar i undersøkelsen, scorer Kryvyj Rih litt bedre enn gjennomsnittet på de fleste indikatorer. Ordføreren nyter tillit hos en større andel av innbyggerne enn i flertallet av ukrainske byer.

Flere mener lokale myndigheter gjør en bedre jobb i dag enn de gjorde for fire år siden da en tilsvarende spørreundersøkelse ble gjennomført. Vi aner en lettelse i forsamlingen etter hvert som resultatene våre blir presentert.

Ordfører Jurij Vilkul og førstesekretær Sigbjørn Litland fra Norges ambassade i Kyiv under åpningen av presentasjonen. Foto: Aadne Aasland / NIBR, OsloMet
Ordfører Jurij Vilkul og førstesekretær Sigbjørn Litland fra Norges ambassade i Kyiv under åpningen av presentasjonen. Foto: Aadne Aasland / NIBR, OsloMet

Mobilt kommunekontor

Ordføreren forteller om høy aktivitet blant byens innbyggere og om mange arenaer for dialog mellom folk og myndigheter. Representanter for lokaladministrasjonen skryter av de elektroniske tjenestene innbyggerne nyter godt av.

Med minimal ventetid kan de henvende seg til et sentralt kontor eller filialer i bydelene for blant annet å få utstedt attester, søke om økonomisk støtte eller registrere flytting.

Byen har til og med en egen buss til dette formålet som i en håndvending blir omgjort til et offentlig kontor, og som reiser rundt til steder der folk bor. De som har vanskeligheter med å komme seg ut kan slik få hjemmebesøk av kommuneansatte. Ved hjelp av en ‘elektronisk koffert’ løser de slike oppgaver hjemme hos folk.

Dette blir verdsatt i en by med store avstander. Den strekker seg over 75 km fra den ene enden til den andre, og er dermed regnet for å være Europas lengste by.

Kryvyj Rih er en by preget av store avstander. Foto:
Kryvyj Rih er en by preget av store avstander, og strekker seg over 75 km. Foto: Dogvillan, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Glansbilder?

Men er det ikke likevel et glansbilde som blir presentert for oss? På møtet er det stort sett ordføreren som snakker og få andre som tar ordet. Seansen virker regissert. Våre forslag om diskusjon og spørsmål underveis i presentasjonen blir høflig men bestemt avvist. De få som kommer til etterpå, er unisone i sin støtte til ordføreren og hans team.

En powerpoint-presentasjon viser byens fremskritt på ulike områder med vekt på innbyggermedvirkning. Eksperimenter med deltakende budsjettering er gjennomført. Veier og bygninger blir renovert. Samtidig blir det ikke underslått at innbyggerne har levekårsutfordringer.

Misnøyen blir imidlertid tilsynelatende i stor grad rettet mot Ukrainas sentrale myndigheter og ikke mot myndighetene i byen. Spørreundersøkelsen vår viser at regjeringen, parlamentet og presidenten nyter minimal tillit – både her og i de fleste andre ukrainske byene som deltar i lokaldemokratiundersøkelsen.

Omvisning i senteret for administrative tjenester. Elita Cakule, leder internasjonale prosjekter, KS. Foto: Aadne Aasland / NIBR, OsloMet
Omvisning i senteret for administrative tjenester. Elita Cakule, leder internasjonale prosjekter, KS. Foto: Aadne Aasland / NIBR, OsloMet

Korreksjon fra opposisjonen

To timer senere sitter vi i det lokale partikontoret til ett av de nye partiene som er blitt etablert siden Euromajdan-revolusjonen vinteren 2013-14, Folkets styrke (Syla ljudej).

Mens de fleste andre partier som oftest knyttes til spesielle oligarker og økonomiske maktstrukturer, presenterer dette partiet seg som en grasrotbevegelse der innflytelse genereres nedenfra. Bildet som tidligere på dagen ble tegnet av Kryvyj Rihs lokaldemokrati i byens rådhus, blir raskt korrigert.

Vi får høre om hvordan ordførervalget i 2015, der Vilkul ble valgt med en overvekt på drøyt 700 stemmer, ble annullert. Dette på grunn av påvist valgfusk, dog etter sterk nøling fra sentrale myndigheter.

Partiet til kandidaten som kom på andreplass valgte imidlertid å stille en ny kandidat, som ikke engang kom fra Kryvyj Rih, til omvalget. Vilkul, som er tett knyttet til en av Ukrainas rikeste menn og eier av flere av byens nøkkelbedrifter, Rihad Ahmetov, vant deretter komfortabelt med mer enn 70 prosent av stemmene.

Syla ljudej er et opposisjonsparti med begrenset men likevel merkbar oppslutning i byen. Under siste valg stemte omkring 7 prosent av innbyggerne på partiet, og det er representert i folkevalgte organer på lokalt nivå.

På besøk hos opposisjonspartiet Syla Ljudej. Foto: Aadne Aasland / NIBR, OsloMet
På besøk hos opposisjonspartiet Syla Ljudej. Foto: Aadne Aasland / NIBR, OsloMet

Vilkårlig bruk av makt

På partikontoret gir de en rekke eksempler på vilkårlig maktutøvelse fra byens myndigheter. Blant annet skal dokumenter med originale underskrifter som gir rett til å stille i valg beleilig ha ‘forsvunnet’.

Størst inntrykk gjør et fotografi fra et kontroversielt møte i byens kommunestyre, som innbyggere og representanter for sivilsamfunnet ifølge statuttene har rett til å overvære. På bildet ser vi hvordan uniformert sikkerhetspersonell blokkerer trappen som fører inn til lokalet der møtet avholdes og dermed forhindrer eksterne tilhørere fra å komme inn.

Vi hadde tidligere på dagen lagt merke til det store oppbudet av sikkerhetspersonell rundt rådhuset der ordførerens kontor virket særlig godt bevoktet. Dette fikk jeg selv erfare da jeg ble sluppet ‘innenfor’ for å benytte et oppgradert toalett. 

På spørsmål om forholdet til nasjonale myndigheter, mener partiets representanter at det må ha blitt inngått en stilltiende overenskomst mellom bymyndighetene i Kryvyj Rih og sentrale politikere på nasjonalt nivå. De skisserer et scenario der presidenten og regjeringen mot en garanti om at byen ikke fremmer separatistiske synspunkter, ikke blander seg inn i byens ‘indre anliggender’.

Rådhuset ble oppført i anledning byens 200-årsjubileum i 1975. Foto: Tiia Monto, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Minner om utbryterområdene i øst

Byen har en økonomisk og sosial struktur og befolkningssammensetning som minner om industribyer i Donetsk og Luhansk og har vært en bastion for Regionpartiet. Potensialet for mobilisering rundt separatistiske standpunkter er til stede om de blir trigget, sier våre samtalepartnere fra Syla Ljudej.

Det er mulig Vilkul og hans team kan manipulere lokale politiske prosesser. Men vi vet at det ikke er noen som har tuklet med lokaldemokratiundersøkelsen vår. Det forholdsvis gode resultatet for ordføreren og byens myndigheter gjenspeiler derfor trolig opinionen i byen.

Kryvyj Rih ligger øst i Ukraina. Kart: NIBR, OsloMet

Selv om seansen i rådhuset tyder på at mange er forsiktige og det nok er en viss sosial kontroll, er det etter mitt syn lite sannsynlig at folk ikke tør si sin mening i en sånn undersøkelse der de får være anonyme. Folk i byen har jo heller ikke vært redde for å delta i store demonstrasjoner, og det politiske landskapet er sterkt polarisert.

Det er nok andre mekanismer enn frykt som gjør at ordføreren er populær. Rett før nyvalget fikk 100 000 av byens innbyggere 5 000 hryvnia (ca. 1 500 kroner) i kontantutbetaling som en sosialhjelp.

Kryvyi Rih er en industriby som har mye til felles med utbryterområdene i østlige Ukraina. Foto: Tiia Monto, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
Kryvyi Rih er en industriby som har mye til felles med de industripregede utbryterområdene i østlige Ukraina. Foto: Tiia Monto, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Mot revolusjonære og eventyrere

Den teknokratiske tilnærmingen til politikk har appell hos mange. Vilkul er selv fra byen og har tidligere ledet en av de store bedriftene. Kun Vilkul, en erfaren bedriftsleder, kan beskytte Kryvyj Rih mot de uansvarlige ‘revolusjonære fra Galicia (region i Vest-Ukraina)’ og ‘eventyrere utenfra’. Slik lød noen av valgparolene før ordførervalget.

Mange har sannsynligvis også tiltro til at Vilkuls forbindelser med Ahmetov og andre oligarker kan gi byen økonomiske fordeler. Byen har vært utsatt for fall i det globale markedet for råvarer. Dette har skapt usikkerhet rundt jobber og inntekter. Innbyggerne ser på Vilkul som en garantist for stabilitet.

Byens lokale media er kontrollert av myndighetene. Selv om internett gir tilgang til alternative synspunkter, er TV en mye viktigere kilde til informasjon om lokal politikk blant folk flest. Dessuten er Vilkul sjarmerende og er flink til å snakke så folk forstår ham. Han beregner sitt publikum, noe også vi fikk erfare på vårt lokaldemokratiarrangement i byen.

Nabolagene i byen preges gjerne av lavblokker og halvtett bybebyggelse. Foto:
Nabolagene i byen preges gjerne av lavblokker og halvtett bybebyggelse. Foto: Andrew J. Kurbiko, CC BY 2.0

Store kontraster

Vi forlater Kryvyj Rih og drar videre på vår turné rundt i Ukraina til andre byer og lokalsamfunn med andre utfordringer og varierende resultater i lokaldemokratiundersøkelsen. Det er imidlertid besøket i Kryvyj Rih som gjør sterkest inntrykk.

Kontrastene mellom dagens to møter er så store, og jeg sitter igjen med en bismak. På den ene siden er det vanskelig ikke å tro at begeistringen mange av dem vi møtte ga uttrykk for, er ektefølt. Også opposisjonen har helt sikkert sin egen agenda, og vi bør ikke ta alt den sier for god fisk.

Samtidig er det tydelig at det er mekanismer i byen som gjør at ikke alle slipper til med sine synspunkter. Og jeg er ganske sikker på at når resultatene fra spørreundersøkelsen vår blir presentert i lokale media, er det de oppløftende resultatene for ordføreren og hans team som vil bli fremhevet.

Hovedbilde: Tiia Monto, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0


KS og NIBR har samarbeidet med Association of Ukrainian Cities siden 2008. Vi har gjennomført tre større prosjekter om desentralisering og lokaldemokrati i Ukraina med finansiering fra Utenriksdepartementet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.