Tilgjengelighet

Tilgjengelighetserklæring

Vi bruker flere verktøy til å kontinuerlig måle hvordan våre nettsteder oppfyller krav til tilgjengelige nettsider (universell utforming). Verktøyene gir oss en «Accessibility Score» som viser i hvilken grad nettstedet samsvarer med standardene i WCAG 2 (Web Content Accessibility Guidelines). I tillegg går vi jevnlig gjennom våre sider manuelt.

Les mer om OsloMets arbeid med universell utforming på våre nettsider.

OsloMet er pliktig til å

OsloMet er offisiell samarbeidspartner med International Association of Accessibility Professionals (iaapnordic.org).

Gi tilbakemelding

Er det noe som ikke fungerer som det skal, eller er språket vanskelig å forstå? Er det noe som hindrer funksjonalitet, eller går du glipp av innhold på urban.oslomet.no?

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger om tilgjengelighet!

Er det noe du ikke klarer å lese?

Kontakt oss for å få tilsendt innhold i et annet format. Du kan selv velge hvordan du vil ha innholdet. Eksempel på dette kan være universelt utforma PDF-er, Word-filer eller print på papir.