Studier

Både de som jobber ved universitetet og kandidatene som går ut av OsloMet skal ha en dyp forståelse av de ulike prosessene en må spille på når de forsker eller inntar arbeidslivet.

Derfor videreutvikler vi eksisterende emner ved universitetet for å styrke den urbane dimensjonen, samt utformer helt nye studier innen urbane tema.

Emner

Urban Governance (OASV4100)

Dette kurset tar for seg smarte løsninger på utfordringer dagens samfunnstrender utgjør for offentlig administrasjon i byer, og ser nærmere på nasjonale og internasjonale erfaringer fra tre politikkområder der disse utfordringene er spesielt fremtredende: offentlige rom, bolig og infrastruktur.

Dette er et emne innen Masterstudium i offentlig administrasjon og styring og Masterstudium i styring og ledelse ved OsloMet.


CityStudio Oslo (HGO4240)

I CityStudio Oslo skal studenter, med bistand fra forskere, ansatte i Oslo kommune og andre interessenter jobbe fram eksperimentelle byutviklingsprosjekter. Studentene vil bli godt kjent med Oslo kommune og utfordringene en av Europas raskest voksende byer må løse.

Studiet er et samarbeid mellom UiO, NMBU, AHO, OsloMet. Gjennom dialog med undervisere, forskere og ansatte i Oslo kommune skal studentene selv definere sitt prosjekt, finne mulige løsninger og til slutt lansere sitt prosjekt i byen.