Prosjekter

Byene har særegne utfordringer innen barndom, oppvekst, ungdom, integrering, velferdstjenester, bolig, utenforskap, mangfold, eldre, grønn omstilling og bærekraft. Dette er viktige tema som også er kjerneområder for forskningen ved OsloMet – både ved fakultetene våre og i forskningsinstituttene.

Gjennom en rekke større prosjekter bidrar vi med viktig byforskning som kan bidra til å styrke byenes evner til å møte framtidens utfordringer.