Tidsskrifter

Fagmiljøene ved OsloMet står bak flere vitenskapelige tidsskrift som dekker urbane tema.


Forside av tidsskriftet Nordic Journal of Urban Studies

Nordic Journal of Urban Studies

Et tverrfaglig nordisk tidsskrift for byforskning. Tidsskriftet er Open Access, og vil komme ut med to utgaver i året.

Tidsskrift for boligforskning

Tidsskrift for boligforskning er et tverrfaglig, vitenskapelig tidsskrift som omhandler alle sider ved boligfeltet i Norge, hovedsakelig marked, politikk, sosiale forhold, bomiljø og nabolag.