Bybloggen


Bybloggen er en fagblogg om byer, sted, styring og samfunnsutvikling, drevet av NIBR på OsloMet. Her skriver instituttets forskere og andre inviterte bidragsytere faglig funderte innlegg i debatten om byer, byforskning og byrelaterte tema.

NIBR er et nasjonalt fagmiljø for by- og regionforskning, og forskning på byer, byområder, regioner og tettsteder står sentralt ved instituttet.

Siste innlegg