Kategorier
Blogg Publikasjon

Nytt tidsskrift for nordisk byforskning er lansert – og åpnet for innsending!

Jobber du med forskning knyttet til byer og det urbane? Da har du i høst fått en ny plattform for å dele din forskning. Denne høsten ble nemlig tidsskriftet Nordic Journal of Urban Studies lansert, og nå er det åpnet for innsending av artikkelbidrag. Tidsskriftet springer ut av OsloMet og By- og regionforskningsinstituttet NIBRs økte […]

Jobber du med forskning knyttet til byer og det urbane? Da har du i høst fått en ny plattform for å dele din forskning. Denne høsten ble nemlig tidsskriftet Nordic Journal of Urban Studies lansert, og nå er det åpnet for innsending av artikkelbidrag.

Tidsskriftet springer ut av OsloMet og By- og regionforskningsinstituttet NIBRs økte satsning på byforskning. Da satsingen kom i stand så vi et tydelig behov for et tidsskrift med fokus på tverrdisiplinær byforsking i et nordisk perspektiv.

Det finnes mange internasjonale tidsskrift for tverrdisiplinær byforskning, men vi manglet en nordisk versjon. Veldig ofte samarbeider og sampubliserer vi med forskere i andre nordiske land, men vi manglet en arena å ha større tverrfaglige diskusjoner rundt nordiske erfaringer med byforskning.

Dette ønsker vi å gjøre noe med gjennom Nordic Journal of Urban Studies – eller NJUS, som kortformen blir. Derfor har vi gått sammen med forskere og professorer fra Arbeidsforskningsinstituttet AFI, NORCE, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo for å dra i gang et nordisk tidsskrift. I redaksjonsrådet har vi også samlet fagmiljøer fra hele Norden for å bidra til å opprette en felles arena for nordisk byforskning.

Den nordiske erfaringen – er den relevant?

Noe av det vi ønsker tidsskriftet skal stimulere er en større refleksjon i forskningsmiljøene rundt hva den nordiske konteksten har å si for byutviklingen, og hvordan vi forsker på byer. Hvordan påvirker den nordiske velferdsmodellen byforskningen? Hvordan påvirker det høye tillitsforholdet til myndighetene byplanleggingen, og hvordan vi styrer byene. Og hva blir resultatet for sosial ulikhet, for kvalitet i det bygde, for klimaet?

Dette er samtaler vi håper å få i gang med tidsskriftet. Vi håper også det blir en god arena for å snakke sammen på tvers av mange disipliner, som samfunnsgeografi, sosiologi, statsvitenskap, jus, planleggingsforskning, arkitektur og landskapsarkitektur.

Vi sender stafettpinnen rundt i Norden

I tillegg til redaktørene, som alle er tilknyttet norske utdanningsinstitusjoner, har vi samlet et bredt redaksjonsråd med medlemmer fra utdanningsinstitusjoner i hele Norden. Tanken vår er at forskningsmiljøer også utenfor Norge skal kunne ha redaktøransvar for fremtidige numre.

Vi ønsker å mobilisere fagmiljøer rundt byforskning i hele Norden til å ta redaktøransvar for tidsskriftet, slik at det får en bred forankring i de ulike nordiske landene. I tillegg håper vi at fremtidige numre kan være tematisk innrettet og fokusere på ulike tematikker som er sentrale for nordisk byforskning.

Første nummer kommer i juni 2021

Tidsskriftet ble lansert på høstens Storbykonferanse, og har nettopp åpnet for innsending. Artikler kan sendes inn kontinuerlig, men for å vurderes for publisering i den aller første utgaven av tidsskriftet, som planlegges i juni 2021, må din artikkel være innsendt senest 1. februar 2021.

Tidsskriftet vil bli akseptert som en nivå 1-publikasjon, og vil utgis to ganger årlig av Universitetsforlaget.

Profile Image

Gro Sandkjær Hanssen

Forsker, NIBR, Oslomet

Hanssen er utdannet statsviter (Ph.d, UiO), og hennes forskningsmessige interesser er knyttet til medvirkning, samstyring og styringsutfordringer på lokalt og regionalt nivå, særlig knyttet til byplanlegging. Hun har også behandlet temaene i prosjekter om regional planlegging, klimatilpasning, boligpolitikk og vannforvaltning. Prosjektene har vært finansiert av departementer, Norges forskningsråd, KS og EUs 5. og 6. rammeprogram, og resultatene er publisert i nasjonale og internasjonale bøker og tidsskrifter. Hanssen er en av redaktørene for Nordic Journal of Urban Studies. Finn ut mer.

Profile Image

Marikken Wullf-Wathne

Stipendiat, NIBR, Oslomet / KTH

Mine forskningsinteresser er rettet mot å undersøke formuleringen av problemer og løsninger innen byutvikling, spesielt knyttet til smartby-initiativer.
Ved å bruke problem-formuleringer som analysegrunnlag søker jeg gjennom min avhandling å utforske både løsningene som foreslås gjennom smartby-initiativer, samt hvilke konstruerte problemer som disse løsningene er rettet mot å løse. Ved siden av min forskning organiserer jeg Storbykonferansen. Jeg er også en av redaktørene, samt redaksjonssekretær, for Nordic Journal of Urban Studies. Finn ut mer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.