Kategorier
Bybloggen

Tilflyttingen til storbyene stopper opp – Styrker forstedene stillingen?

Norske storbyer har lenge hatt en sterk vekst, mens befolkningsveksten i forstedene har vært noe mer beskjeden. Dette ser ut til å endre seg. Statistisk sentralbyrås (SSB) befolkningstall for andre kvartal 2017 er nettopp lagt fram. De tyder på at forstedene nå styrker sin stilling. Som kjent har nettoinnflyttingen til landet gått vesentlig ned den […]

Norske storbyer har lenge hatt en sterk vekst, mens befolkningsveksten i forstedene har vært noe mer beskjeden. Dette ser ut til å endre seg. Statistisk sentralbyrås (SSB) befolkningstall for andre kvartal 2017 er nettopp lagt fram. De tyder på at forstedene nå styrker sin stilling.

Forsker Kjell Harvold, NIBR, HiOA
Forsker Kjell Harvold, NIBR, HiOA

Som kjent har nettoinnflyttingen til landet gått vesentlig ned den siste tiden. I andre kvartal 2017 var nettoinnflyttingen til landet «bare» på 5 221. Interessant nok hadde alle de fire største byene, Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim netto utflytting i denne perioden.

Totalt sett var nettoutflyttingen fra de fire byene på 2 307 personer. Over halvparten av dette (1 393) skyltes utflytting fra Oslo alene. Samtidig er det altså fortsatt en netto innflytting til landet; hvor havner disse innflytterne nå?

Kart over befolkningsutviklingen i første halvår av 2017.
Kart over befolkningsutviklingen i første halvår av 2017.

Utviklingen i ett kvartal er selvsagt alt for kort til å si noe om en langsiktig tendens, men tallene for andre kvartal 2017 kan kanskje være en indikator på en tendens der forstedene igjen relativt sett styrker sin stilling.

Kommunene i Akershus kunne alene registrere en netto innflytting i andre kvartal 2017 på 3 058 personer (altså nærmere 60 prosent av den totale netto innflyttingen for landet).

Forsteder
Alle de fire største byene i Norge opplever netto utflytting i årets andre kvartal. Spredte strøk på Østlandet opplever mest vekst. Illustrasjonsfoto.

Innflytterne følger ikke planen

I Oslo og Akershus har det lenge vært arbeidet for en felles regional plan for areal og transport. En hovedidé i planen, som nå er vedtatt, er at utviklingen bør skje «flerkjernet», med andre ord at visse områder skal ha en større andel av befolkningsveksten enn andre deler av hovedstadsområdet. De områdene som er pekt ut er Ski/Ås, Asker/Sandvika, Lillestrøm og Jessheim.

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus
Den regionale planen legger opp til flerkjernet utvikling, der mesteparten av veksten skal skje i noen utpekte sentre. Kilde: Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, 29015, s. 7

Det lille spadestikket befolkningstallene for andre kvartal 2017 representerer, tyder på at den faktiske utviklingen ikke følger planen. Relativt sett kommer det vel så mange innflyttere til andre deler av Akershus: Den totale innflyttingen til Akershus i andre kvartal var som nevnt 3 058. Det utgjør ca. 0,5 prosent av befolkningen i fylket (610 139 innbyggere).

Flytting
Foreløpig ser vi en relativt spredt forstadsutvikling – der de planlagte kjerneområdene ikke får så sterk relativt vekst som forutsatt i den regionale planen for Osloområdet. Illustrasjonsfoto.

Perifere kommuner som Hurdal (+0,7 prosent) og Gjerdrum (+0,9 prosent) hadde en netto innflyttingsvekst over snittet for fylket. «Kjerneområder» som Ski/Ås (+0,6 prosent) og Asker/Bærum (+0,3 prosent) hadde samlet sett en lavere innvandringsvekst for disse kommunene som helhet.

Dette kan være en indikasjon på at de nye innflytterne sprer seg utover hele hovedstadsområdet. Det kan altså se at som vi får en relativt spredt forstadsutvikling – der de planlagte kjerneområdene ikke får så sterk relativt vekst som forutsatt i den regionale planen.

Ett svar til “Tilflyttingen til storbyene stopper opp – Styrker forstedene stillingen?”

Kan dere ikke være ryddige nok til å koble prosentvekst med absolutte tall. Denne veksten som trekkes fram i Hurdal består av 21 personer, av den totale veksten i Akershus var over 3000.

Det blir jo direkte tendesiøst å snakke kun om prosenter her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.