Kategorier
Bybloggen

Befolkningspolitikk og boligutvikling i lys av FNs New Urban Agenda

Skrevet av Guri Mette Vestby. Forskningssjef ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved HiOA, og medlem i landsstyrets arbeidsutvalg i Norsk Bolig- og byplanforening. FNs New Urban Agenda (NUA) ble vedtatt under Habitat III i Quito i oktober. Den skal ikke bare gjelde fattigdomsproblemer i den sørlige delen av verden. Agendaen utvider nå fokus mot det […]

Skrevet av Guri Mette Vestby. Forskningssjef ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved HiOA, og medlem i landsstyrets arbeidsutvalg i Norsk Bolig- og byplanforening.

Guri Mette Vestby, NIBR, HiOA
Guri Mette Vestby, NIBR, HiOA

FNs New Urban Agenda (NUA) ble vedtatt under Habitat III i Quito i oktober. Den skal ikke bare gjelde fattigdomsproblemer i den sørlige delen av verden.

Agendaen utvider nå fokus mot det globale nord, og Norge forplikter seg som medlemsland til å ta sin del av ansvaret for implementering av den nye agendaen.

Hvordan kan en agenda som gjelder for hele verden gjennomføres i norske byer? Hvordan vil norske byer og kommuner ansvarliggjøres i dette?

Boligen er en nøkkel til bærekraftig utvikling. Med økt migrasjon, mer markedsdrevet boligutvikling og større sosial og økonomisk ulikhet utfordres kommunenes planlegging til beste for alle slags mennesker.

Men også mange andre tema inngår i New Urban Agenda, som utfyller bærekraftmålene; at byer og bosteder skal være inkluderende, trygge, helsefremmende og rettferdige når det gjelder eierskap og tilgang til byens goder.

Norsk Planmøte 2016

Dette var tema da Norsk bolig- og byplanforening (Norsk BOBY) nylig arrangerte Norsk Planmøte i Stavanger. Planmøtet ble gjennomført i samarbeid med BOBYs regionale avdeling i Rogaland med støtte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Asplan VIAK og Norconsult. Møtet arrangeres annethvert år, og er en møteplass og læringsarena for Norsk BOBYs medlemmer og andre interesserte.

Norsk BOBY er en ideell og uavhengig organisasjon. Den samler offentlige og private planleggere, politikere, konsulenter, forskere, utbyggere, arkitekter og andre som er interessert i byutvikling og samfunnsplanlegging.

Planmøtet ble en fruktbar diskusjonsarena, der det var satt av mye tid til utdypende meningsutveksling og kunnskapsflyt. Denne var basert på så vel erfarne deltakeres kunnskaper som ny inspirasjon fra norske og utenlandske foredragsholdere. Både den første og den andre dagen var det tre forhåndsdefinerte grupper som de samme deltakerne var med på.

14732346_1742546219342340_4164811142324326158_n
Norsk Planmøte 2016 ble avholdt på Tou Scene i Stavanger.

Den ene gruppen hadde overskriften «Politikk og plan». Der ble virkemidler og gjennomføring av vedtatt politikk diskutert, deriblant hvilke verktøy norske byer trenger og hva staten kan bidra med.

Den andre gruppen var «Marked og gjennomføring». Denne diskuterte hva som skal til for å lykkes med bærekraftig boligutbygging i byene, og hvordan dette kan oppfattes forskjellig blant henholdsvis utbyggere, myndigheter og innbyggere.

Den tredje gruppen diskuterte «Lokale styringsnettverk». Her var sentralt tema behovet for nye lokale arenaer for diskusjon og samarbeid i byutvikling på tvers av offentlig-private skillelinjer. Her kan frivillige organisasjoner som Norsk BOBY, med sine regionale avdelinger og Habitat Norge, International Federation for Housing and Planning (IFHP) og utdannings- og forskningsinstitusjoner spille en mer aktiv rolle.

walkers-318318_1920
I FNs nye urbane agende forventes planleggere å håndtere sammensatte utfordringer som det ikke finnes klare løsninger på. Blant annet sosial segregasjon.

Implementering av The New Urban Agenda

I alle disse diskusjonsgruppene ble det rettet søkelys på muligheter, problemer og utfordringer knyttet til implementering av The New Urban Agenda. Blant annet pekte flere på at NUA er top-down-preget, at det i liten grad sies noe om hvem som skal gjøre hva. Planleggere forventes også å håndtere sammensatte utfordringer som det ikke finnes klare løsninger på. Dette gjelder for eksempel sosial segregasjon.

plan_2016_05_2xTidsskriftet PLAN, som også er medlemsblad for Norsk BOBY, vil komme med utførligere omtaler av innholdet, diskusjonene og forslagene på Norsk Planmøte.

Planmøtet fikk inspirerende innledninger til sine diskusjoner. Erik Berg er styreleder i Habitat Norge og tidligere seniorrådgiver i UD for urbane utviklingsspørsmål.

Han ga en innsiktsfull gjennomgang av utviklingen og paradigmeskiftene i FNs politikk. Presentasjonen hans tok et utgangspunkt i befolkningsutvikling og de nye utfordringene, det vil si satte New Uran Agenda i et historisk perspektiv.

Danske Anette Galskjøt, administrerende direktør i IFHP, redegjorde for den nye agendaen. Hun fokuserte særlig på hvordan bærekraftmålene er aktuelle og relevante for lokal byutvikling og urban governance. Her kan også frivillige organisasjoner som Norsk BOBY og IFHP kan spille en viktig rolle. De kan fungere som diskusjonsplattformer som løfter frem underkommuniserte spørsmål og anliggender.

Quito UN Habitat new urban agenda
Habitat III-konferansen ble avholdt i Quito, Ecuador i oktober.

Adriana Allen, professor i Development Planning and Urban Sustainability ved University College of London, UCL, holdt et engasjert foredrag om utfordringene som nå ligger foran med å implementere og realisere de gode målsettingene i The New Urban Agenda.

Hun er særlig opptatt av hvordan visjonen om en rettferdig urban fremtid (just cities) skal kunne realiseres. Dette er avgjørende for at ingen grupper i samfunnet skal falle utenfor. Hun poengterte hvor påkrevet det er å finne en ambisiøs og progressiv måte å arbeide for dette dersom målene skal nås.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.