Kategorier
Bybloggen

Reconciling past and future urban and regional strengths – Rapport fra EURA-konferansen 2018

Byforskning handler om mye; blant annet om hvordan det er å leve i byen og hvordan folk har det, om sosio-økonomiske og etniske forskjeller, om forskjeller mellom nabolag og mellom livsstiler. Byforskning handler også om alt det som byer som systemer må ta stilling til for at byen skal være et godt sted å bo. […]

Byforskning handler om mye; blant annet om hvordan det er å leve i byen og hvordan folk har det, om sosio-økonomiske og etniske forskjeller, om forskjeller mellom nabolag og mellom livsstiler.

Byforskning handler også om alt det som byer som systemer må ta stilling til for at byen skal være et godt sted å bo. Årets EURA-konferanse (European Association of Urban Research) var fokusert på styringsutfordringer.

Forsker Susanne Søholt, NIBR, OsloMet
Forsker Susanne Søholt, NIBR, OsloMet

Tema i plenum var konsentrert rundt «governance» av byer, nettverksstyring mellom byer og mellom byer og regioner. Sentrale spørsmål var om man skulle skalere myndighet opp eller ned – nedover gjennom romlig desentralisering eller oppover gjennom for eksempel interkommunalt samarbeid og samarbeid med region og til EU-nivå.

For Nederlands del ble ikke kommunesammenslåing nevnt som et alternativ, selv om Nederland er et geografisk lite land med over 300 kommuner. «Fylkesrådmann» for Nordt – Brabandt, regionen som Tilburg er del av var opptatt av viktigheten av mesogovernance – av mellomnivået – mellom byen og staten.  Regionen så på seg selv som «the in-betweener» mellom byen og staten.

Foto: Susanne Søholt, NIBR, OsloMet
Foto: Susanne Søholt, NIBR, OsloMet

Tilburg og Nordt-Brabandt regionen ble brukt som eksempel. Her samarbeider 5 mellomstore byer seg imellom og med regionen. Deres erfaring var at regionnivået vokser.  Det ble lagt vekt på at samarbeidet i denne regionen var aktørdrevet og ikke nivådrevet, noe som tydeliggjorde betydningen av nettverk. Samarbeidet og nettverkene var preget av løse koplinger og frivillighet.

Konsensus gjennom samarbeid var det sentrale budskapet, fordi det var en opplevelse av at hver enkelt by og region ble sterkere gjennom nettopp samarbeid. Et sentralt budskap var «coordination of the power of imagination» som en måte å utpensle felles retning.

Det viktigste for å bevege seg framover sammen var evnen til å håndtere nye utfordringer (sammen), fordi byer i dag hele tiden vil stå overfor nye og til dels ukjente utfordringer som er globale i sin karakter, slik som klimaproblemene og migrasjon, men som krever komplekse og lokale løsninger.

Legitimitet

Sentralt i budskapet var også legitimitet. «Rådmann» for Tilburg var opptatt av at hvis byen skulle ha legitimitet, måtte de være gode på å fange opp utfordringer og levere på nabolagsnivå.

I følge ham må byen må være «tett på» folket, og lett tilgjengelig. Hans forståelse av byen var at det var folkets ideer og oppfatninger om sitt sted, som konstruerer den konkrete byen.

Placebased leadership

Den lokale fortellingen om samarbeid basert på engasjerte aktører – ble et oppspill til Rob Hamiltons plenumsforedrag med fokus på «placebased leadership». Et sentralt budskap fra ham, var at ledere som har lokal forankring, enten de leder globale eller lokale selskaper, er opptatt av mer enn fortjeneste for bedriften.

De ser etter sammenhenger mellom bedriften og byen – som både byen og bedriften kan tjene på. Hamilton trakk fram fem kategorier av ledere som var sentrale for å skape en god by – sammen. Det var selvsagt politiske og offentlige ledere, men også business, fagforeninger og lokale (community) ledere.

Sammen kan de fremme innovasjon på bynivå gjennom medskaping og sosial discovery. Både Hamilton og de lokale representantene for Tilburg og Nordt-Brabandt regionen understreket at den nøytrale leders tid var forbi. Gode ledere i dag måtte klare å vekke følelesmessig engasjement for hvordan byen og byer sammen kan skape for å stå sammen.

Hamilton oppsummerte sitt innlegg om placebased eller stedsspesifikk ledelse med blant annet følgende:

  • Sted har betydning
  • Stedsspesifikk makt og ledelse bør styrkes
  • Fremme læring mellom byer
  • Byene må jobbe med nabolag og andre communities
  • Forskere bør bidra mer med å undersøke og forklare urban suksess

Tilburg i transformasjon

Tilburg er en by i forandring. Blant annet blir et stort jernbaneområde som før delte byen i to, transformert til en blanding av kultur, innovasjon, bolig og offentlig tilbud som bibliotek mm.

Her samarbeider universitetet med byen. Studentene har «mindlabs» hvor blant annet studenter fra humaniora og kommunikasjon samarbeider med ingeniører og datafolk om å bygge roboter.

Den norske deltakelsen på årets EURA-konferanse var beskjeden i omfang men god, med en fra NIBR, en fra UiO og en fra Nordlandsforskning. NIBRs innlegg ble presentert av undertegnede (Susanne Søholt) i en sesjon for Transformations in sustainable developments: causes and developments: «From past to present. The changing character of immigration/integration regimes and the impact on urban society.»

City Futures 2019 i Dublin

I 2019 samarbeider EURA med Urban Affairs Association (UAA) om City futures IV-konferansen som skal være i Dublin 20 til 22 juni. Konferansens hovedtema er Creating just and sustainable cities, noe som er relevant for mange flere enn de som er opptatt av styring. University College Dublin er lokal arrangør og vert. Mer informasjon etter hvert på https://eura.org/

Hovedbilde: Tilburg stasjon, Kevin van Dun, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.