Bestille forskning?

Trenger din virksomhet en undersøkelse, kunnskapsstatus eller utredning? Forskere ved OsloMet tar eksterne forskningsoppdrag.